Informatii Proiect

 

Proiectul ROST – Rute de ocupare de la sat la oras!”,Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/131038, co-finantat din FSE prin POSDRU 2007-2013. Se adreseaza unui grup tinta de 900 de persoane pentru care desfasoara urmatoarele activitati:

 • asistenta pentru autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale şi stabilirea traseului profesional, cu sesiuni de orientare profesionala, axate pe identificarea trasaturilor de personalitate si a aptitudinilor individuale si pe corelarea acestora cu cerintele ocupationale;
 • asistenta pentru elaborarea documentelor de marketing personal şi prezentarea la interviu, cu organizarea de sesiuni de consiliere profesionala de grup, in cadrul carora participantii isi vor elabora CV-ul si vor invata sa il adapteze cerintelor postului, vor intocmi scrisori de intentie si vor invata sa sustina un interviu de angajare;
 • asistenta pt dezvoltarea abilităţilor necesare integrarii în muncă, prin organizarea unei sesiuni de consiliere, sub forma unor ateliere de lucru desfasurate pe parcursul a 2 zile, pentru dezvoltarea uneia dintre competentele cheie necesare pentru dezvoltarea personala, cetăţenia activă, integrarea profesională şi incluziunea socială;
 • furnizarea de servicii de formare profesională şi ocupare integrate adresate preponderent persoanelor cu nivel de educatie redus şi mediu, în domeniile electromecanic, constructii/instalatii, prelucrarea lemnului, turism, servicii, industria alimentara. Programele de calificare vor integra cate un modul de 30 de ore pentru achiziţia cunoştinţelor de matematică şi ştiinţe minime necesare înţelegerii noţiunilor tehnice şi dobândirii competenţelor specifice calificării. Pe parcursul formarii participantii vor fi asistati de tutori pentru a invata sa invete si a se adapta formarii;
 • Corelarea ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, prin organizarea de şedinţe de mediere în cadrul cărora membrii grupului ţintă vor identifica şi contacta potentialii angajatori, vor trimite CV-uri pe diverse canale şi vor participa la interviuri de angajare. Participanţii vor beneficia de facilitatile furnizate prin intermediul platformei virtuale ce se vor dezvolta in cadrul acestui proiect;
 • Organizarea şi desfăşurarea bursei locurilor de muncă, in cadrul carora vor fi organizate câte 3 burse ale locurilor de muncă în fiecare locaţie de implementare a proiectului la care vor fi invitaţi membrii grupului ţintă şi angajatori;
 • activitatea de infiinţare şi dezvoltare a reţelelor şi parteneriatelor, cu participarea unui număr de 225 de manageri şi angajaţi din mediul rural la demersurile de constituire a reţelei, pentru facilitarea schimbului şi integrării bunelor practici, prin care se vor asigura urmatoarele:
  • infrastructura si activarea retelei. Vor fi organizate 9 workshopuri a câte 25 de participanţi pentru identificarea şi evaluarea potenţialului reţelei, activarea partenerilor şi dezvoltarea unei strategii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a economiei rurale;
   organizarea unei conferinte de lansare a retelei si a strategiei.
  • pentru indeplinirea tuturor obiectivelor si activitatilor anterior amintite se va realiza o platform eLearning,care va permite conectarea directa a grupului tinta la piata muncii.